Aanleverspecificaties

Terug naar homepage
Formaat Bladspiegel (BxH) Zetspiegel (BxH)
2/1 pagina** 420 x 297 mm 384 x 279 mm
1/1 pagina* 210 x 297 mm 192 x 279 mm
1/2 pagina staand 105 x 297 mm 092 x 279 mm
1/2 pagina liggend 210 x 145 mm 192 x 135 mm
1/4 pagina staand n.v.t. 092 x 135 mm
1/4 pagina liggend n.v.t. 192 x 045 mm

** Let op: bij een 2/1 pagina, linker- en rechterpagina apart aanleveren met voldoende marge in de rug (3-5 mm per pagina)
* Let op: bij een 1/1 pagina aflopend, graag aanleveren met 3 mm overvul.

Advertentiemateriaal graag aanleveren als certified PDF met snijtekens.