Algemene Voorwaarden

Terug naar homepage

Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht op deze elektronische uitgave berust bij Sellair BV

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze websites is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen niet instaan voor het feit dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. In geen geval zullen wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website (tijdig) te kunnen raadplegen, of die het directe of indirecte gevolg is van informatie die is verkregen door middel van deze website.

Privacy en cookie Statement

Sellair BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Sellair BV uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en cookie statement gebruikt.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten van Sellair aan te kopen.

Sellair legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Sellair BV worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Sellair BV. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Sellair verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Sellair BV geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@sellair.nl.

Cookies

Op de websites van Sellair BV maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Sellair BV niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. U krijgt nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan uw voorkeuren.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Sellair BV behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in december 2014.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit document, neem dan contact op met Sellair BV. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar info@sellair.nl.

Liability Disclaimer 

All rights reserved. The copyright of this electronic publication is hold by Sellair BV

In spite of our constant care and attention the information published on our website may contain typing errors or be incomplete and/or incorrect. The information contained in the website is updated from time to time and any kind of amendments or changes may be implemented with immediate effect without any kind of notice. We cannot make any representations about the suitability of the information for any purpose which you intent you use it. All information, products and services are offered to you “as is” without any (implied) warranty of any kind regarding their condition, suitability for a particular purpose or otherwise. In no event we shall be liable for any kind of, direct or indirect, punitive, incidental or consequential damages, arising out of or in any way connected with the use of the website, or the (temporary) inability to use our website (in time), or which is the direct or indirect result of the information obtained through this website.